Hoe we onze ecologische voetafdruk verkleinen

Onze onderneming verbindt zich ertoe acties te ondernemen om onze milieu-impact te evalueren en vervolgens te minimaliseren.

Ons motto

De bescherming van het milieu en de beperking van de opwarming van de aarde is een zaak van iedereen. Iedereen, zowel bedrijven als particulieren, moet zijn steentje bijdragen. Meer dan ooit is ons bedrijf betrokken bij het verkleinen van zijn koolstofvoetafdruk.

De energie van morgen

De elektriciteit die door onze apparatuur wordt gebruikt, kan worden opgewekt uit bronnen die meer of minder CO2 uitstoten. Dit kan gaan van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, windenergie) tot bronnen die veel meer uitstoten (gas, steenkool). Algemeen wordt echter aanvaard dat elektriciteit de energiebron van de toekomst is en wijdverspreid zal worden, of het nu gaat om transport, opslag of eindgebruik.

 

In Europa, waar het merendeel van onze apparatuur in bedrijf is, is de gebruikte elektriciteit grotendeels koolstofvrij. Door vanaf het begin elektriciteit te gebruiken voor al zijn uitrusting, heeft SAIREM zich gepositioneerd voor de toekomst.

Kleine beekjes, grote rivieren

We streven er niet naar om alles van de ene dag op de andere te veranderen. Maar door onze dagelijkse handelingen aan te passen, verbeteren we een beetje, elke dag. Bijvoorbeeld:

  • Recycling van alle bijproducten van de productie
  • Optimalisering van de testcyclus van de apparatuur om elektriciteit te besparen
  • Aanmoediging om met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor te gaan
  • Invoering van een "nulafval"-cateringaanbod
  • Beperking van niet-essentiële reizen
Contacteer ons

Onze laatste initiatieven

x