Voorwaarden van de Dienst

Voorwaarden

Door de website www.sairem.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

 

Gebruik Licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van SAIREM te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendomsrecht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  • de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor publieke vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • te proberen software op de website van SAIREM te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering;
  • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.

 

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door SAIREM worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen die in uw bezit zijn, hetzij in elektronische of gedrukte vorm, vernietigen.

 

Disclaimer

  • De materialen op de website van SAIREM worden aangeboden op een 'as is' basis. SAIREM geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.
  • Verder geeft SAIREM geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

 

Beperkingen

In geen geval zal SAIREM of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van SAIREM te gebruiken, zelfs als SAIREM of een door SAIREM geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van SAIREM verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. SAIREM garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. SAIREM kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de materialen op haar website. SAIREM verbindt zich er echter niet toe om de materialen bij te werken.

 

Links

SAIREM heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van SAIREM van die site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

 

Wijzigingen

SAIREM kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

 

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in dat land.

x