Microgolfplasma voor gasreductie

Nu de opwarming van de aarde toeneemt en de regelgevers aandringen op drastische emissiereducties, bieden wij kosteneffectieve oplossingen om de VOS en broeikasgassen die door uw processen worden gegenereerd, te reduceren, alsook oplossingen voor vergassing

Vraag het onze Expert

Stuur een bericht

Gasreductie

Vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen is een van de belangrijkste punten van zorg voor de industrie van vandaag. De vermindering van het aardopwarmingsvermogen (GWP) door het terugdringen van broeikasgassen zoals PFK's (perfluorkoolwaterstoffen), HFK's (fluorkoolwaterstoffen), SF6 (SF6 heeft een broeikaseffect dat 24.000 maal groter is dandat van CO2) is een belangrijke prioriteit.

 

VOS (vluchtige organische stoffen) en NOx hebben schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu; NO2 is bijvoorbeeld 40 keer giftiger dan CO.

Vergassing per plasma

Vergassing maakt de omzetting mogelijk van organische koolstofhoudende materialen, fossiele brandstoffen en biomassa in syngas zoals CO,H2 enCO2. Verbranding van uit biomassa verkregen syngas wordt beschouwd als een bron van hernieuwbare energie.

 

Zowel gasreductie als vergassing vereisen hoge temperaturen, die kunnen worden bereikt dankzij microgolfplasma.

Downstream plasmabron

Deze oppervlaktegolfplasmabron werkt op 2,45 GHz en genereert plasma in diëlektrische buizen die in een standaard WR340-golfgeleider zijn geplaatst. Zij maakt de ontsteking en instandhouding van lange plasmakolommen mogelijk, afhankelijk van de druk, het microgolfvermogen en de aard van het gas.

 

De Downstream plasmabron is ideaal om te werken bij drukken in het millibargebied of tot atmosferische druk, met diëlektrische buisdiameters tussen 30 en 50 mm. Bij atmosferische druk zijn een vortex-injectiesysteem en een plasma-ontstekingssysteem voorzien. De plasmabron kan werken bij 10 kW zonder tijdsbeperking bij atmosferische druk.

Meer informatie over Downstream

Klaar om te worden geïntegreerd

Onze compacte, betrouwbare en industrieel ontworpen OEM microgolf plasmaoplossingen zijn gemakkelijk integreerbaar in uw eigen apparatuur. Onze experts ondersteunen u in elke fase van het proces, door het uitvoeren van uitgebreide simulaties, om uw proces te optimaliseren.

 

Wij hebben jarenlange ervaring in de ontwikkeling van microgolf- en plasmasystemen. Door SAIREM te kiezen, vertrouwt u op een partner met een sterke R&D, hoge flexibiliteit, en ondersteuningscultuur, sinds zijn ontstaan.

Contacteer ons

Ontdek onze uitrusting

x