Microgolf extractie

SAIREM's microgolf-extractieapparatuur is het essentiële instrument om hoogrendementchemie uit te voeren zonder de verbindingen te oververhitten.

Vraag het onze Expert

AlisaDOROSCHENKO

+33 (0)4 72 01 81 60
Stuur een bericht

Sterke punten van microgolf geassisteerde extractie

Extractie is een chemisch proces, gericht op de scheiding (isolatie) van chemische stoffen uit de matrix. De meest populaire types extractie met behulp van microgolven zijn vloeistof-vloeistof en vloeistof-vaste stof.

 

In het algemeen hangt de extractie-efficiëntie af van het type van het gekozen oplosmiddel en de overgangssnelheid van de chemische stof van de ene fase naar de andere. Microgolfverwarming introduceert een extra parameter als de diëlektrische eigenschappen van de materialen om de extractie-efficiëntie en de selectiviteit te beïnvloeden.

 

De typische voordelen van MW-geassisteerde extractie ten opzichte van de klassieke conventionele methoden zijn een aanzienlijk kortere extractietijd, een lager verbruik van oplosmiddelen en een verbeterde extractieselectiviteit.

Extractiemechanisme in microgolven

De eenvoudigste versie van vloeistof-vastextractie is een volledige oplossing van de deeltjes of mengsels daarvan in een oplosmiddel. Selectieve extractie van de beoogde chemische verbindingen uit een vaste matrix is gecompliceerder. Maar beide processen worden bepaald door diffusie (diffusie is een niet-evenwichtsproces van moleculenbeweging veroorzaakt door een concentratiegradiënt als drijvende kracht), maar de mechanismen zijn wezenlijk verschillend.

 

Microgolven kunnen de snelheidsbeperkende stap van de diffusie aanzienlijk beïnvloeden door een temperatuurgradiënt te creëren tussen de vaste deeltjes en het oplosmiddel, waardoor een snellere en efficiëntere extractie mogelijk wordt. Deze temperatuurgradiënt is een gevolg van het verschil in microgolfabsorptie-eigenschappen. Er bestaat een opvatting dat microgolven een temperatuurgradiënt kunnen creëren binnenin een inhomogeen vast deeltje, waardoor ook de interne diffusiesnelheden worden vergemakkelijkt. Dergelijke temperatuurgradiënten zijn onmogelijk te bereiken met de klassieke conventionele extractiemethoden.

Volledige controle over het proces

Wij ontwerpen en gebruiken krachtige microgolfgeneratoren, waarbij gebruik wordt gemaakt van solid-state of magnetrontechnologieën. Dit maakt een ongeëvenaarde precisie van het opgewekte microgolfvermogen en een perfecte reproduceerbaarheid van het proces mogelijk.

 

De nauwkeurige afstelling van het vermogen maakt het mogelijk de gewenste thermische cyclus nauwkeurig te volgen.

Contacteer ons

Voordelen van onze oplossingen

SAIREM oplossingen voor extractieprocessen hebben een reeks voordelen:

  • Nauwkeurige controle van het proces
  • Snelle opwarmmogelijkheid (schokbehandeling)
  • Puls- en continugolf microgolfmodi zijn beschikbaar
  • Vaste roeroplossingen, die door de onderzoeker visueel kunnen worden geverifieerd
  • Mogelijkheid tot visuele waarneming van de lopende microgolfreactie, met inbegrip van een optie voor integratie van real-time monitoringmethoden
  • Real-time bewaking van het doorgezonden, gereflecteerde en uitgezonden vermogen voor vermogensbalansberekeningen

Ontdek onze uitrusting

Volledige ontbinding

In het geval van een volledig oplossingsmechanisme beweegt het interactie-interface tussen een vast deeltje en een vloeistof zich permanent binnenin de vaste stof. Tijdens het oplossen is de overgangsweerstand van chemische verbindingen naar het oplosmiddel relatief klein en deze kan nog verder worden verlaagd bij een hogere snelheid van de oplosmiddelstroom (snelheidsbegrenzende stap).

Selectieve extractie

Terwijl in het geval van selectieve extractie van chemicaliën uit een vaste matrix, de overgangsweerstand veel hoger is omdat de beoogde chemische verbindingen een afstand (gemiddeld gelijk aan een straal van het deeltje) binnen de vaste structuur moeten overbruggen. Op die manier is de intensivering van de extractie door verhoging van de snelheid van de oplosmiddelstroom beperkt; en de snelheidsbeperkende stap is de diffusie van chemische verbindingen binnen het vaste deeltje.

x